ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Kέρδισε ένα tablet Prestigio!

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «GOLDENBRANDS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «GOLDENBRANDSA.E (εφεξής η Εταιρία ή η GOLDENBRANDSA.E.), η οποία διατηρεί την ιστοσελίδα www.goldenbrands.gr στο διαδίκτυο, διοργανώνει διαγωνισμό (εφεξής ο Διαγωνισμός) http://join.goldenbrands.gr/contest/  στο πλαίσιο του οποίου θα αναδειχθεί ένας (1) τυχερός νικητής, ο οποίος θα κερδίσει, ένα (1) Prestigio MultiPad WIZE 3017, ένα 7-ιντσών tablet PC, αξίας 99€, κατά τα κατωτέρω αναλυτικώς εκτιθέμενα (εφεξής το Έπαθλο/Δώρο).

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι Αναλυτικοί Όροι) είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό κάθε ενδιαφερομένου και της ανάδειξης του νικητή στο πλαίσιο αυτού.

H Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους ή/και να παρατείνει ή/και να μειώνει τη διάρκεια ή/και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό καθώς και να αλλάζει το Έπαθλο του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε χρόνο, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα http://join.goldenbrands.gr/contest/. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό. Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. O Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 15/2/2016 και ώρα 11:00:00’ έως και την 28/2/2016 και ώρα  23:59:59’ (εφεξής η Διάρκεια).

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας http://join.goldenbrands.gr/contest/ οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας (εφεξής ο Διαγωνιζόμενος ή ο Συμμετέχων). Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της GOLDENBRANDSA.E., καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ βαθμού αυτών.
 2. Για να συμμετάσχει κάποιος στον Διαγωνισμό θα πρέπει σωρευτικά:

 

a)     να επιλέξει τον σύνδεσμο «Εγγραφή» που θα εμφανιστεί στην οθόνη αμέσως μετά την είσοδό του στην ιστοσελίδα http://join.goldenbrands.gr/contest/ και

b)     να συμπληρώσει όλα τα στοιχεία της φόρμας που θα εμφανιστεί στην οθόνη (ονοματεπώνυμο, e-mail και φύλο) για την εγγραφή του στην ιστοσελίδα http://join.goldenbrands.gr/contest/ και

c)      να πατήσει το κουμπί: “Αποστολή” με το οποίο τα στοιχεία του θα αποστέλλονται στην εταιρεία GOLDENBRANDSAE μαζί με αίτημά του για την εγγραφή στην ιστοσελίδα αυτής www.goldenbrands.gr

d)     να επιλέξει τον σχετικό σύνδεσμο (link) που θα παρατίθεται στο επιβεβαιωτικό e-mail που θα λαμβάνει, με τον οποίο θα ολοκληρώνεται η εγγραφή του στην ιστοσελίδα www.goldenbrands.gr και ταυτόχρονα θα δηλώνει ότι επιθυμεί να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό και ότι συναινεί και αποδέχεται τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους του Διαγωνισμού και αποκτά δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν.

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι ήδη εγγεγραμμένος στην ιστοσελίδα www.goldenbrands.gr, μετά την αποστολή των στοιχείων του θα λαμβάνει επιβεβαιωτικό e-mail όπου θα αναφέρεται ότι έχει ήδη εγγραφεί στην ιστοσελίδα και ταυτόχρονα θα επιβεβαιώνεται η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό.

 1. Έπαθλο/Δώρο: Το έπαθλο του Διαγωνισμού θα είναι ένα (1) Prestigio MultiPad WIZE 3017, ένα 7-ιντσών tablet PC
 2. Η κλήρωση για τον (1) νικητή, θα πραγματοποιηθεί από εκπροσώπους της GOLDENBRANDSA.E. με βάση το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών στις 29/2/2016 και ώρα 14:00:00’, ηλεκτρονικά μέσω του site http://www.random.org. Η GOLDENBRANDSA.E. διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του χρόνου διεξαγωγής της κλήρωσης, με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.goldenbrands.gr και στην www.linkwise.se. H ανακοίνωση του νικητή του Διαγωνισμού και των Επιλαχόντων θα πραγματοποιηθεί στις 29/2/2016 μέσω σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα www.goldenbrands.gr

 

 1. Μετά την ανακοίνωση του νικητή και των Επιλαχόντων αυτού και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από αυτήν, θα επιχειρείται από εντεταλμένους προς τούτο συνεργάτες της GOLDENBRANDSA.E. επικοινωνία με τους νικητές (με τον αρχικώς ανακηρυχθέντα νικητή και τους επιλαχόντες αυτού) στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία οι ίδιοι δήλωσαν κατά την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, με σκοπό την ενημέρωση τους για την παραλαβή του Επάθλου, όπως αναφέρεται κατωτέρω. Κατά την επικοινωνία των συνεργατών της Εταιρίας με τους νικητές θα ζητούνται από αυτούς τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, e-mail και φύλο) για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους.
 2. Η Εταιρία δικαιούται να ματαιώσει τον Διαγωνισμό ή/και να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες σε περίπτωση εξαιρετικής ανάγκης αναρτώντας σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.goldenbrands.gr. Επίσης, η Εταιρία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους.

 

 1. Το Έπαθλο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

 

 1. Για την παραλαβή του Επάθλου, αν ο νικητής  διαμένει εντός Αττικής θα πρέπει, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με την Εταιρία, να παραλάβει το Έπαθλο από τα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Λεωφόρου Αθηνών 31-33 & Σπύρου Πάτση. Στην περίπτωση αυτή, ο νικητής θα πρέπει απαραιτήτως κατά την παραλαβή του Επάθλου να υπογράφει σχετική δήλωση αποδοχής αυτού, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του. Σε περίπτωση που ο νικητής  κατοικεί εκτός Αττικής, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με την Εταιρία, το Έπαθλο θα αποσταλεί μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier) στην διεύθυνση κατοικίας που θα δηλώσει κατά την επικοινωνία των συνεργατών της Εταιρείας μαζί του. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν την Εταιρεία ενώ  δεν θα υπογράφεται δήλωση αποδοχής από τον παραλήπτη αφού αυτή θα υποκαθίσταται από το σχετικό αποδεικτικό παραλαβής της εταιρίας ταχυμεταφορών.

 

 1. H Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οιοδήποτε τεχνικό ή άλλο συναφές ζήτημα τυχόν ανακύψει σχετικά με την διαδικασία διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

 

 1. Κάθε ένας από τους συμμετέχοντες σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού ακόμα και αυτό της παραλαβής του Επάθλου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους, οι οποίοι θεωρούνται στο σύνολό τους ουσιώδεις.

β. σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση/παραλαβή του Δώρου αποβεί άκαρπη.

Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή, το δικαίωμά του στο Δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος Επιλαχών κατά την σειρά κληρώσεως αυτών.

 1. Κατά την Διάρκεια του Διαγωνισμού αλλά και μετά τη λήξη αυτού η Εταιρία δικαιούται να χρησιμοποιεί το Δώρο, όπως αυτό ορίζεται ανωτέρω, για σκοπούς διαφήμισης. Ο νικητής (και οι Επιλαχόντες αυτού)  με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως από την Εταιρεία ή από οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

 

 1. Κανείς εκ των νικητών, του αρχικώς ανακηρυχθέντα ή των Επιλαχόντων, δεν δικαιούται να εγείρει καμία αξίωση κατά της Εταιρίας λόγω της χρήσης αυτού για διαφημιστικούς ή άλλους παρεμφερείς σκοπούς.

 

 1. Μετά την πάροδο της Διάρκειας του Διαγωνισμού και την απονομή του Επάθλου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρίας έναντι των συμμετεχόντων και/ή των νικητών παύει. Η Εταιρία δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Διαγωνιζομένων.

 

 1. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα του νικητή και των Επιλαχόντων αυτού και να αναρτήσει φωτογραφίες αυτών την ιστοσελίδα www.goldenbrands.gr καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος. Οι διαγωνιζόμενοι με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.
 2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συναίνεση εκάστου συμμετέχοντος/Διαγωνιζόμενου για την τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων του από την Εταιρία για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, στο πλαίσιο πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν, ο συμμετέχων δεν επιθυμεί την χρήση των προσωπικών του στοιχείων, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, να το δηλώσει επικοινωνώντας με την Εταιρία, στη διεύθυνση της, επί της οδού Λεωφόρου Αθηνών 31-33 & Σπύρου Πάτση, τηλ.:211-1093400.

 

 1. Κάθε συμμετέχων/Διαγωνιζόμενος επίσης ρητά αποδέχεται και συναινεί όπως: (α) η Εταιρία του αποστέλλει στο μέλλον, στην διεύθυνση ηλελτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει δηλώσει κατά την συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ενημέρωση σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λπ. (ενδεικτικά αναφέρονται αποστολή marketing newsletters, νέων προσφορών κ.λπ.) που αναρτώνται ή/και πρόκειται να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.goldenbrands.grκαι (β) αποστέλλεται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ενημέρωση σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λπ. (ενδεικτικά αναφέρονται αποστολή marketing newsletters, νέων προσφορών κ.λπ.) του ομίλου εταιριών Χρυσή Ευκαιρία. Κάθε συμμετέχων μπορεί ωστόσο να διαγραφεί άμεσα από την ως άνω λίστα επικοινωνίας οποτεδήποτε, επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο που παρατίθεται σε κάθε ενημερωτικό e-mail, χωρίς να χάσει το δικαίωμα συμμετοχής του στο Διαγωνισμό.
 2. Για την έγκυρη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό όποιος είναι κάτω των 18 ετών θα πρέπει να διαθέτει την έγγραφη συναίνεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα αυτού. Αν οποιοσδήποτε εκ των νικητών του Διαγωνισμού είναι κάτω των 18 ετών, το Δώρο που έχει κερδίσει μπορεί να το παραλάβει μόνο ο ασκών την γονική μέριμνα αυτού, προσκομίζοντας σχετικό αποδεικτικό της συγγενικής αυτής σχέσης.

 

 1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων.
 2. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Εταιρίας. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές θα είναι δεσμευτική για τους Διαγωνιζόμενους.

 

Με τιμή

Για την Εταιρία

 

 

Ιωάννης Βουτσίνος

 

Be first to comment